เพลง รางวัลของครู ชอบมากค่ะ

Wednesday, 2 October 2013

รูปภาพการอบรม 1-2 ตุลาคม 2556

เตรียมพร้อม

อบรมไปเสียงก็ไม่มี
 ผู้เข้าอบรมตั้งใจดีมาก
 ตั้งใจๆ
 จริงจังๆ

ครูปุ่ย & ครูณี ตั้งใจและเรียนรู้ได้เยี่ยมมาก