เพลง รางวัลของครู ชอบมากค่ะ

การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1

เกมส์แก้ปัญหา ฝึกฝนกระบวนการคิด


เกมส์ค้นหาเหรียญปลอม
http://oho.ipst.ac.th/Download/game1-7/game7.swf


เกมส์พ่อมด แม่มด
http://oho.ipst.ac.th/Download/game1-7/game3.swf

เกมส์ พาของสามสิ่งข้ามฝั่ง
http://oho.ipst.ac.th/Download/game1-7/game1.swf

เกมส์ ตวงน้ำใส่กระบอก
http://oho.ipst.ac.th/Download/game1-7/game4.swf

เกมส์ ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 2
http://oho.ipst.ac.th/Download/game1-7/game5.swf


เกมส์ IQ3
IQ3
ให้นักเรียนวิเคราะห์ เกมส์ลงในใบงานนี้ ใบงานวิเคราะห์


ใบงานที่ 2


ทดสอบ IQ


เรียนรู้เรื่องผังงาน FLOWCHART

http://oho.ipst.ac.th/Download/game1-7/basic_flowchart.swf

เรียนรู้ผังงาน
http://oho.ipst.ac.th/Download/game1-7/FlowDiagram.swf


No comments:

Post a Comment